Znalezione na stronie: 6354
Opiekuny: 107
Na stronie: Znalezione na stronie: 6354 Opiekuny: 107
Sortowanie:
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
folder Kategorie spraw: Raid January 23-24, 2024
Miasto rodzinne: Soligorsk
Urodziny 05.05.1966
Adres dla listów: ST-8, Żodino ul. Sowieckaja 22A, 222163
Wysłałem! < 10
Rekwizyty w celu przekazania środków
Wyślij informacje
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
folder Kategorie spraw: Protesty 2020 Mińsk, Darowizny
Miasto rodzinne: Mińsk
Adres dla listów: SIZO-1 Nowodworski s/s, 143/4, wieś Paszkowicze, rejon miński, obwód miński 223016
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje
Anatoly Vladimirovich Volodko
Zostań opiekunem
 • Stowarzyszenia
 • Specjaliści IT
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 153 dni
folder Kategorie spraw: Darowizny
Miasto rodzinne: Mińsk
Adres dla listów: SIZO-1 Nowodworski s/s, 143/4, wieś Paszkowicze, rejon miński, obwód miński 223016
Wysłałem! < 10
 • Stowarzyszenia
 • Specjaliści IT
Wyślij informacje

Anatolij Wołodko ma 56 lat. Pochodzi z Mińska. Mężczyzna ma żonę, dorosłą córkę i syna, który wkrótce skończy osiemnaście lat. Volodko pracował jako programista w Top Soft przez ponad 20 lat. Tworzy ekosystem produktów Galaktika potrzebnych do cyfryzacji biznesu. Centrala firmy znajduje się w Rosji, gdzie Anatolij pracował przez część czasu.

Dokładna data aresztowania mężczyzny nie jest znana, ale prawdopodobnie będzie to 15 lub 16 stycznia 2024 roku. Przecież 17 stycznia on i jego żona zostali skazani za „drobne chuligaństwo” – został skazany na 15 dni, wyrok wydany na żonę nie jest znany. Według zeznań sił bezpieczeństwa Anatolij Wołodko „przebywał w miejscu publicznym i z powodów chuligańskich głośno krzyczał, używał wulgarnego języka, machał rękami i zachowywał się agresywnie: „Mężczyzna nie przyznał się do winy i oświadczył, że w środku dnia był przetrzymywany we własnym domu, nie zrobił nic, co powiedzieli świadkowie.
Według współwięźnia Anatolija Wołodki odmówił on wypłaty „darowizn”, którymi funkcjonariusze KGB grozili przekazującym datki. Generalnie mężczyzna nie przyznał się do winy. Współwięzień Anatolija twierdzi, że był to powód dalszych prześladowań – administracyjnych i karnych.

Paul Alexeyevich Shorokhov
 • Stowarzyszenia
 • Rodzice nieletnich
Potencjalne prześladowania
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 25.09.1989
Ilość dzieci: 4 dziecko
Adres dla listów: SIZO-1 Nowodworski s/s, 143/4, wieś Paszkowicze, rejon miński, obwód miński 223016
Wysłałem! < 10
 • Stowarzyszenia
 • Rodzice nieletnich
Wyślij informacje

Prawdopodobnie zatrzymany w lutym 2024 r.

Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 2
folder Kategorie spraw: Protesty 2020 Mińsk
Miasto rodzinne: Mińsk
członkowie rodziny: Daria Vladimirovna Morozova
Adres dla listów: ST-8, Żodino ul. Sowieckaja 22A, 222163
Wysłałem! < 10
Rekwizyty w celu przekazania środków
Wyślij informacje
Więźniowie polityczni
Bank listów 0
Miasto rodzinne: Orsza
Adres dla listów: Brak danych
Wysłałem!
< 10
Wyślij informacje

Siergiej został skazany przez sąd za obrazę Łukaszenki. W dniu 5 maja 2023 r. sprawę rozpoznała sędzia Inna Sivets.

W dniu 4 czerwca 2024 r. w sądzie rejonu orszy i orszy rozpatrzona została kolejna sprawa karna Siergieja . Ponownie został oskarżony o znieważenie Łukaszenki . Sprawę rozpatrywała sędzia Julia Wierszynina .

Sąd uznał , że Siergiej Gniewko „jest osobą wcześniej skazaną za publiczne znieważenie Łukaszenki i przewiezioną do specjalnego aresztu Wydziału Spraw Wewnętrznych Rejonu Orsza za popełnienie przestępstwa administracyjnego z art. 19 ust. 1 Kodeksu wykroczeń administracyjnych ( drobnego chuligaństwa), w stanie nietrzeźwości, w obecności pracowników Komendy Głównej Policji oraz pracownika aresztu specjalnego złożyli publicznie oświadczenie zawierające wulgarną formę wypowiedzi pod adresem Aleksandra Łukaszenki w związku z wykonywaniem przez niego uprawnień”.

Sąd uznał Siergieja Gniewkę za winnego na podstawie części 2 art. 368 Kodeksu karnego , został skazany na karę czterech lat pozbawienia wolności . Opierając się na sumie kar, sąd w części dodał do wymierzonej kary niezastosowaną karę z poprzedniego wyroku i ostatecznie wymierzył karę pozbawienia wolności na okres 4 lat i 6 miesięcy.

Decyzja sądu 04.06.2024:

4,5 roku pozbawienia wolności do odbycia w kolonii poprawczej na ogólnych warunkach reżimu

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Elena Petrovna Tymoshchuk
Zostań opiekunem
 • Stowarzyszenia
 • Dziennikarze
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 4
Miasto rodzinne: Brześć
Adres dla listów: SIZO-7, Brześć ul. Sowiecka Straż Graniczna 37, 224030
Wysłałem! < 10
 • Stowarzyszenia
 • Dziennikarze
Wyślij informacje

Pracowała dla gazety państwowej „Brześć Wieśnik” (założycielem jest komitet wykonawczy miasta) oraz dla telewizji i radia „Brześć”.

Ponadto Elena Timoszczuk współpracowała wcześniej jako freelancer z wydawnictwami regionalnymi „Wieczór Brześć”, „Kurier Brzeski”, „Gazeta Brzeska”, publikacją internetową „Wirtualny Brześć”, a także z „Zielonym Portalem Brześcia”.

Jak zauważają lokalni dziennikarze, Elena Tymoszczuk podczas współpracy z niezależnymi wydawnictwami nie przygotowywała publikacji o tematyce politycznej. Czasami publikowała artykuły reklamowe i pisała na tematy psychologiczne, ponieważ ma wyższe wykształcenie w tej specjalności.

Wciąż nie wiadomo, co stało się przyczyną postawienia dziennikarzowi zarzutów karnych.

Zgodnie z wyrokiem, oprócz kary pozbawienia wolności, Elena została ukarana grzywną w wysokości 46 000 rubli.

Decyzja sądu 03.06.2024:

5 lat więzienia w kolonii

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 2
W więzieniu: 145 dni
folder Kategorie spraw: Raid January 23-24, 2024
Urodziny 22.08.1974
Adres dla listów: Więzienie-1, Grodno ul. Kirowa 1, 230023
Wysłałem! < 10
Rekwizyty w celu przekazania środków
Wyślij informacje
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 15 dni
Miasto rodzinne: Kryczew
Urodziny 27.09.1983
Adres dla listów: IUOT-29, Wołkowysk, Rokossowski, 118e, 230415
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Decyzja sądu 07.05.2024:

3,5 roku ograniczenia wolności z przeniesieniem do otwartego zakładu karnego.

Nikolay Nikolaevich Hilo
Zostań opiekunem
 • Stowarzyszenia
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 2
W więzieniu: 53 dni
Miasto rodzinne: Mińsk
Adres dla listów: SIZO-1 Nowodworski s/s, 143/4, wieś Paszkowicze, rejon miński, obwód miński 223016
Wysłałem! < 10
 • Stowarzyszenia
Wyślij informacje

Zatrzymany 24 kwietnia kaznodzieja Kościoła EBC „Blagovestie” został zatrzymany po pobycie w Akrestsin i przebywa w nowym areszcie śledczym w Kolyadichi.

Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 2
Data rozprawy sądowej: 17 czerwca 2024, 10:30
Mińsk, ulica Dunina-Marcinkiewicza, 1
Miasto rodzinne: Mińsk
Adres dla listów: SIZO-1 Nowodworski s/s, 143/4, wieś Paszkowicze, rejon miński, obwód miński 223016
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Zatrzymano go we wrześniu 2023 r. rzekomo za rozmowy ze znajomymi. Wszczęto sprawę karną.

Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
Data rozprawy sądowej: 17 czerwca 2024, 10:30
Mińsk, ulica Dunina-Marcinkiewicza, 1
Miasto rodzinne: Mińsk
Adres dla listów: SIZO-1 Nowodworski s/s, 143/4, wieś Paszkowicze, rejon miński, obwód miński 223016
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Zatrzymano go we wrześniu 2023 r. rzekomo za rozmowy ze znajomymi. Wszczęto sprawę karną.

Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
Miasto rodzinne: Brześć
Adres dla listów: SIZO-7, Brześć ul. Sowiecka Straż Graniczna 37, 224030
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Został skazany za udział w wiecu protestacyjnym, który odbył się w Brześciu w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Decyzja sądu 24.05.2024:

1,5 roku więzienia w kolonii o ogólnym reżimie

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 10.03.1999
Adres dla listów: SIZO-7, Brześć ul. Sowiecka Straż Graniczna 37, 224030
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Został skazany za udział w wiecu protestacyjnym, który odbył się w Brześciu w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Decyzja sądu 24.05.2024:

1,5 roku więzienia w kolonii o ogólnym reżimie

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
Data rozprawy sądowej: 18 czerwca 2024, 14:30
Grodno, ul. Karbyszewa, 20
W więzieniu: 270 dni
Miasto rodzinne: Grodno
Adres dla listów: Więzienie-1, Grodno ul. Kirowa 1, 230023
Wysłałem! < 10
Rekwizyty w celu przekazania środków
Wyślij informacje

Przewidywany termin zatrzymania Andrieja to 20 września 2023 r. Tego dnia w sieci pojawiło się wideo „skruchy”, w którym mężczyzna twierdzi, że rzekomo pisał negatywne komentarze na temat Łukaszenki, urzędników, funkcjonariuszy policji, rosyjskiego wojska, a także groził osobom wspierającym obecny rząd.

44-letni Andrei Burdenya został zatrzymany za komentarze na czatach telegramowych, których zostawił ponad trzysta. Andrey uczył się w szkole nr 6, a następnie służył w wojsku. Wiadomo, że teraz jest chwilowo bezrobotny, ale wcześniej przez jakiś czas pracował w branży IT, a jeszcze wcześniej zajmował się produkcją mebli kuchennych i miał własnego, indywidualnego przedsiębiorcę.

Filtr
Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Stowarzyszenia
Kategorie spraw
Artykuły
Płeć
Skazańcy
Mieć dzieci
Problemy zdrowotne
Brak danych
Na liście CPC Vesna
Dodatkowe filtry
Aktualizacje Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0