wysłać list

Pisząc list pamiętaj, że listy są cenzurowane, więc:

👉️ unikać ostrych wypowiedzi na drażliwe tematy polityczne;
👉️ unikać składania oświadczeń przeciwko urzędnikom państwowym;
👉️ unikaj wulgarnego języka;
👉️ unikać omawiania okoliczności sprawy karnej;

Wysłane przez Państwa pismo będzie przechowywane na miejscu do czasu wezwania skazanego lub skazanego po zwolnieniu.

Ze względu na wysoki poziom represji nie gwarantujemy doręczenia listu więźniowi politycznemu i otrzymania odpowiedzi.

Jeśli Twój list będzie miał więcej niż :liczba znaków, zostanie wysłany w kopercie pierwszej klasy, dodatkowo w kopercie znajduje się zwykła koperta zwrotna. Jeśli list ma mniej niż :liczba znaków, zostanie wysłany pocztówką, bez koperty zwrotnej i bez możliwości śledzenia.
Jeśli mamy kontakty krewnych tego więźnia politycznego, wyślemy do nich Pański list.
Możemy opublikować list otwarty na naszej stronie internetowej bez podawania danych osobowych.
Listy mniejsze niż :liczba znaków zostaną wysłane pocztówką, bez koperty zwrotnej i bez możliwości śledzenia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0