Na co przeznaczasz pieniądze?

Dissidentby to inicjatywa non-profit wspierająca więźniów politycznych na Białorusi. Wsparcie przejawia się w bezpośredniej pomocy w odbiorze paczek/paczek do miejsc odosobnienia, przelewów na konto osobiste osadzonego, wsparciu informacyjnym oraz tworzeniu horyzontalnych powiązań w społeczeństwie obywatelskim w zakresie solidarności. Dissidentby zbiera również wszelkie istotne informacje o więźniach politycznych, które gromadzi na stronie, oraz monitoruje harmonogram rozpraw sądowych. Ponadto zespół Dissidentby analizuje sytuację prawną w Republice Białoruś, monitoruje najnowsze zmiany w ustawodawstwie, które mogą mieć związek z praktykami represyjnymi.

Wszystkie datki idą na pomoc więźniom politycznym.

Nasi stali partnerzy
Rachunek organizacji
Fundacja Wspierania Więźniów Politycznych "Dissidentby", KRS 0001003710
PL46 1020 4027 0000 1402 1816 5760 (EUR)
PL19 1020 4027 0000 1802 1816 5759 (USD)
PL26 1020 4027 0000 1402 1816 1561 (PLN)
PayPal
Nasz Patreon
Wesprzyj nas
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0