Swietłana Aleksandrowna Chromowa
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Nauczyciele
Swietłana Aleksandrowna Chromowa
wysłać list
W więzieniu: 531 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 03.04.1977
członkowie rodziny: Jana Pawłowna Chromowa
Adres dla listów: Homel, IK-4, ul. Antoszkina 3, 246035
Wysłałem! + 19
  • Stowarzyszenia
  • Nauczyciele
Wyślij informacje

Wicedyrektor Gimnazjum nr 42 w Mińsku została zatrzymana wraz z córką Janą 22 grudnia 2021 r. w ramach postępowania karnego dotyczącego grupowych działań rażąco naruszających porządek publiczny.

30 grudnia została przeniesiona do aresztu śledczego.

Decyzja sądu:

2 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej w warunkach reżimu ogólnego.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-4
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!