Roman Andreevich Karpuk
wysłać list Bank listów 0
W więzieniu: 596 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 21.12.2001
Adres dla listów: IK nr 1, 211440, Nowopołock, ul. Techniczny, 8
Wysłałem! + 7
Wyślij informacje

Sprawa została wszczęta w związku z kolportażem i wysyłką ulotek nawołujących do sprawiedliwego liczenia głosów.

Decyzja sądu:

3 lata więzienia w kolonii karnej.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0