Leonid Alexeyevich Shamov
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Uczniowie
Leonid Alexeyevich Shamov
wysłać list Bank listów 2
W więzieniu: 825 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Nowopołock
Urodziny 14.06.2001
Adres dla listów: IK nr 2, 213800, Bobrujsk, ul. Sikorskiego, 1
Wysłałem! + 7
  • Stowarzyszenia
  • Uczniowie
Wyślij informacje

Jak wynika z akt sprawy , w dniach 10 i 11 sierpnia 2020 r. Leonid „celowo i bezprawnie” zbierał i rozpowszechniał informacje mające na celu edukację i inne przygotowanie osób do udziału w masowych zamieszkach, którym towarzyszyła przemoc wobec osoby, pogromy, podpalenia, niszczenie mienia i zbrojny opór wobec urzędników państwowych.

Prokuratura była przekonana, że zebrane informacje rozpowszechniał za pomocą czatów telegramowych, aby mogli się z nimi zapoznać mieszkańcy Nowopołocka i okolicznych osiedli.

Przed werdyktem Szamow przebywał w areszcie.

Decyzja sądu:

2,5 roku więzienia w kolonii karnej.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-2
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0