Kirill Sergeevich Kanyuk
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Sektor usług
Kirill Sergeevich Kanyuk
Więźniowie polityczni
Bank listów 1
Miasto rodzinne: Grodno
Urodziny 13.01.1993
Adres dla listów: Brak danych
Wysłałem!
< 10
  • Stowarzyszenia
  • Sektor usług
Wyślij informacje

Wcześniej został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej za udział w protestach.

Decyzja sądu 14.03.2022:

nieznany

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0