Aleksander Aleksandrowicz Ostrowski
Aleksander Aleksandrowicz Ostrowski
Dissidentby
CPC Vesna
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 23.11.1985
Wysłałem!
+ 0
Probacja
Wyślij informacje

Skazany za „w dniach 9 i 15 grudnia 2020 r., używając telefonu komórkowego na jednym z destrukcyjnych czatów Telegrama, zamieszczał obraźliwe komentarze pod adresem szefa wydziału kontroli sfery budżetowo-finansowej Komitetu Kontroli Państwowej Obwodu Grodzieńskiego. ”

Decyzja sądu:

3 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu karnego o charakterze jawnym.

Ponadto zalecono obowiązkowe leczenie narkomanii.

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!