Zinaida Teodosiewna Michniuk
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 547 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 12.05.1961
Adres dla listów: Homel, IK-4, ul. Antoszkina 3, 246035
Wysłałem! + 16
Wyślij informacje

Działaczka związku zawodowego REP została zatrzymana 25 marca 2020 r. po przeszukaniu jej domu i biura organizacji.

Skazany za znieważenie Łukaszenki A.

Decyzja sądu:

2 lata więzienia.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-4
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0