Jana Władimirowna Żurawlewa
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
Jana Władimirowna Żurawlewa
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 669 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 26.09.1996
Adres dla listów: Homel, IK-4, ul. Antoszkina 3, 246035
Wysłałem! + 16
  • Stowarzyszenia
Wyślij informacje

Lekarz weterynarii.

Po odbyciu aresztu administracyjnego została zatrzymana w sprawie karnej, w dniu 4 kwietnia 2022 roku została skazana za udział w siedmiu Marszach Niedzielnych przez dwa miesiące od 23 sierpnia do 25 października 2020 roku.

Dziewczyna na rozprawie przyznała się do winy i że rzeczywiście brała w nich udział.

Decyzja sądu:

3 lata więzienia w kolonii karnej.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-4
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0