Yakov Aleksandrovich Shafarenko
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1312 dni
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 26.04.2000
Adres dla listów: IK nr 17, 213004, Szkłow, ul. 1 fabryka, 8
Wysłałem! > 20
Wyślij informacje

mieszkaniec Brześcia, oskarżony w sprawie karnej wszczętej z części 2 art. 293 kk (udział w zamieszkach) po sierpniowych protestach w mieście.

Decyzja sądu:

5,5 roku więzienia w warunkach zaostrzonego reżimu.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-17
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0