Vladimir Sergeevich Sokolovsky
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1153 dni
Miasto rodzinne: Baranowicze
Urodziny 09.10.1995
Adres dla listów: IUOT-49, Szkłow, ulica Mołodeżnaja 2b, 213002
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Mieszkaniec Baranowicz. Potrącił policjanta jadąc samochodem. Odsiadywanie kary rozpoczął 04.05.2021 r.

Decyzja sądu:

4 lata ograniczenia wolności ze skierowaniem do zakładu o charakterze jawnym

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0