Vladimir Ivanovich Kobrinets
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 4
W więzieniu: 1191 dzień
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 08.03.1971
Adres dla listów: IK-8, 211388, obwód witebski, Orsza, ul. Lenina, 195A
Wysłałem! > 10
Wyślij informacje

Zatrzymany w związku z protestami w Brześciu.

Decyzja sądu:

4 lata więzienia w warunkach zaostrzonego reżimu .

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0