Vitaly Alexandrovich Vasilevich
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Rodzice nieletnich
Vitaly Alexandrovich Vasilevich
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 4
W więzieniu: 1384 dni
folder Kategorie spraw: Akcje akcji bezpośredniej
Miasto rodzinne: Bobrujsk
Urodziny 03.07.1993
Ilość dzieci: 1 dziecko
Adres dla listów: IK nr 1, 211440, Nowopołock, ul. Techniczny, 8
Wysłałem! > 100
  • Stowarzyszenia
  • Rodzice nieletnich
Wyślij informacje

Zatrzymany 9 października 2020 r. w związku ze sprawą podpalenia Tabakerki, malowania konstrukcji reklamowych, zatrzymania pociągu towarowego oraz przecięcia opon w samochodzie policjanta w Bobrujsku.

10.08.2022 Z pisma z dnia 08.05.2022: Opuściłem ShIZO (na sali było maksymalnie 9 osób). Po raz pierwszy od 2 lat mogłem zadzwonić do ojca. Rozmowa trwała 4 minuty.
26.07.2022 Z pisma z dnia 13.07.2022 r.: od 14.07 musi udać się do ShIZO na co najmniej 20 dni. Od tego czasu nie było żadnych listów.
15.03.2022 Z pisma z dnia 13.03.2022: otovarka została zredukowana do 2 podstawowych, wcześniej pozbawiono ich również długiego spotkania.
12.12.2021 Z pisma z dnia 8 grudnia: Oddział 8 został pozbawiony paczek na 4 miesiące, 3 miesiące nie otrzymywał listów nawet od krewnych. List od Witalija przyszedł w odpowiedzi na list nie od krewnego z serwisu letter.bel.
13.10.2021 W dniu 13.10.2021 otrzymano list zwrotny z adnotacją, że Witalij nie przebywa w tym więzieniu
23.08.2021 Z pisma z dnia 16 sierpnia: apelacja z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sądzie okręgowym w Mohylewie.
24.06.2021 Data urodzenia: 07.03.1993.
14.06.2021 Z listu z 4 czerwca: spędził kilka dni w karnej celi. Jest zarejestrowany jako ekstremista.
14.05.2021 W piśmie z dnia 05.01.2021 informuje, że kilka dni spędził w karnej celi (pomieszczenie 3*4 m, bardzo zimno).

Decyzja sądu 07.06.2021:

7,5 roku więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Zaangażowany w represje
Kto jeszcze jest w ИК-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0