Victor Petrovich Dibrov
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 663 dni
Miasto rodzinne: Bobrujsk
Urodziny 26.01.1997
Adres dla listów: IK nr 1, 211440, Nowopołock, ul. Techniczny, 8
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Powodem zatrzymania był komentarz w sieciach dotyczący A.G. Łukaszenki.

Wiktor jest sierotą.

Decyzja sądu 02.12.2022:

2,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej w warunkach reżimu ogólnego.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0