Jurij Waleriewicz Biełko
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
Jurij Waleriewicz Biełko
wysłać list Bank listów 0
W więzieniu: 1089 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 15.03.1983
Adres dla listów: ST-8, Żodino ul. Sowieckaja 22A, 222163
Wysłałem! + 23
  • Stowarzyszenia
Wyślij informacje

Został zatrzymany w sprawie udziału w masowych zamieszkach z art. 293 Kodeksu karnego Republiki Białoruś. Skazany 13 kwietnia 2022 r. z art. 411 na 3 lata więzienia.

Decyzja sądu:

9 lat więzienia w kolonii karnej

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0