Jurij Michajłowicz Paluchowicz
wysłać list
W więzieniu: 428 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 09.06.1986
Adres dla listów: SIZO-1, Mińsk ul. Volodarskogo 2, 220030
Wysłałem! + 2
Wyślij informacje

Wiadomo, że nie tak dawno mężczyzna był skazany z tego samego artykułu i otrzymał wyrok 3 lat chemii domowej: to maksymalny dopuszczalny okres na podstawie tego artykułu. Postawiono mu zarzut znieważenia funkcjonariusza policji w jednym z kanałów telegramu. Został ponownie skazany za znieważenie już trzech funkcjonariuszy organów ścigania, z których dwóch służy w Mohylewie.

Od grudnia 2022 roku wiadomo, że wszczęto już przeciwko niemu trzecie postępowanie karne z art. 364 Kodeksu karnego, art. 369 Kodeksu karnego i art. 391 Kodeksu karnego Republiki Białoruś.

Decyzja sądu:

3 lata ograniczenia wolności ze skierowaniem do zakładu karnego typu otwartego.

Kto jeszcze jest w СИЗО-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!