Światosław Juriewicz Szubich
wysłać list
W więzieniu: 736 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 16.10.1991
Adres dla listów: IK nr 17, 213004, Szkłow, ul. 1 fabryka, 8
Wysłałem! + 6
Wyślij informacje

Zarzuty postawiono na podstawie trzech artykułów: 368, 130 i 328 Kodeksu karnego Republiki Białoruś.

Skazany 18 stycznia 2022 r.

14.05.2022 Od 27 kwietnia 2022 przebywa w IK 17 Szkłow

Decyzja sądu:

5 lat więzienia.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!