Sergei Valerievich Kirikovich
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Pracownicy kolei
Sergei Valerievich Kirikovich
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 2
W więzieniu: 680 dni
Miasto rodzinne: Lida
Urodziny 11.03.1987
Adres dla listów: Więzienie-1, Grodno ul. Kirowa 1, 230023
Wysłałem! < 10
  • Stowarzyszenia
  • Pracownicy kolei
Wyślij informacje

Pracownik baranowickiej filii Kolei Białoruskich, a także Lokomotywowni Lida.

Jak wynika z akt sprawy, w okresie od listopada 2020 do stycznia 2022 roku mężczyzna zamieszczał w społecznościach portalu społecznościowego VKontakte wiadomości zawierające obelgi i groźby użycia przemocy wobec Łukaszenki.

W lutym 2022 r. opublikował wiadomości mające na celu podżeganie do narodowej i innej społecznej niezgody i wrogości wobec rosyjskiego wojska.

Decyzja sądu 19.08.2022:

4,5 roku więzienia w kolonii karnej.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Zaangażowany w represje
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0