Sergei Sergeevich Starovoitov
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 701 dzień
folder Kategorie spraw: Protesty 2020 Mińsk
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 03.04.1998
Adres dla listów: IK-20, 247755, obwód homelski, rejon mozyrski, rada wiejska Michalkowski, 70
Wysłałem! < 10
Wyślij informacje

Skazany za udział w protestach.

Decyzja sądu:

2 lata więzienia w surowych warunkach reżimu.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0