Sergei Semyonovich Bobko
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 644 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 04.03.1972
Adres dla listów: IK nr 17, 213004, Szkłow, ul. 1 fabryka, 8
Wysłałem! + 5
Wyślij informacje

Zatrzymany za znieważenie Łukaszenki A.G.

Decyzja sądu 19.09.2022:

2 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej w warunkach reżimu ogólnego

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-17
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0