Barszcz Siergieja Maratowicza
wysłać list
W więzieniu: 311 dzień (dni)
folder Kategorie spraw: Protesty 2020 Mińsk
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 22.12.1980
Adres dla listów: SIZO-2, ul. Witebsk Gagarina 2, 210026
Wysłałem! + 2
Wyślij informacje

Według prorządowych kanałów Siergiej, pracownik Mińskiej Fabryki Przekładni, był uczestnikiem ruchu protestacyjnego 2020, nawołującego do zwolnień, nielegalnych strajków i strajków.

Decyzja sądu:

nieznany

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!