Sergey Leonidovich Kravchuk
Sergey Leonidovich Kravchuk
Prześladowani z powodów politycznych
Prośby o listy Bank listów 0
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 14.04.1978
Wysłałem!
< 10
Probacja
Wyślij informacje

Według oskarżenia Krawczuk zamierzał publicznie znieważyć Łukaszenkę, dlatego w stanie nietrzeźwości słownie znieważył go w domu i w radiowozie.

Oskarżony przyznał się do winy i rozpoznał się na nagraniu wideo z rejestratora na piersi policjanta. Jego winę potwierdziły także zeznania świadków, którzy słyszeli, jak Krawczuk znieważa Łukaszenkę.

Mężczyzna został zwolniony z aresztu na sali sądowej. Będzie też przymusowo leczony z powodu alkoholizmu.

Decyzja sądu:

3 lata ograniczenia wolności bez skierowania

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0