Sergei Evgenievich Zakharenko
Więźniowie polityczni
Bank listów 1
W więzieniu: 765 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Homel
Urodziny 24.07.1980
Adres dla listów: Brak danych
Wysłałem!
+ 2
Wyślij informacje

Przedsiębiorca indywidualny. Treść oskarżenia nie jest jeszcze znana.

W dniu 17 stycznia 2023 roku apelacja została rozpatrzona i wyrok uprawomocnił się.

Decyzja sądu 27.10.2022:

4,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej w warunkach reżimu ogólnego.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0