Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Skazańcy
Płeć
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Сергей Андреевич Гордиевич
5 Wysłałem!
W więzieniu: 423 dzień (dni)
Urodziny: 22 czerwca
Miasto rodzinne: Drahichyn
Adres dla listów: ИК №17, 213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 8, уточняется
Wyślij informacje

журналист интернет-издания ”Первый регион" из Дрогичина. 25 декабря в отношении Сергея Гордиевича была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С начала мая Гордиевичу изменили меру пресечения на подписку о невыездезе. Он остается обвиняемым по делу.

Decyzja sądu:

1,5 года лишения свободы.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-17
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?