Sergei Anatolievich Shpak
  • Stowarzyszenia
  • Urzędnicy służby cywilnej
  • Rodzice nieletnich
Sergei Anatolievich Shpak
Prześladowani z powodów politycznych
Prośby o listy Bank listów 0
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 25.10.1971
Wysłałem!
> 10
Probacja
  • Stowarzyszenia
  • Urzędnicy służby cywilnej
  • Rodzice nieletnich
Wyślij informacje

Uczestniczył w przesłaniu wideo białoruskich oficerów rezerwy do czynnych żołnierzy. 16 lipca przybyli do domu Siergieja z rewizją i zatrzymali go. Zgodnie z dekretem Łukaszenki, podobnie jak ośmiu tuzinów innych oficerów, został pozbawiony stopnia wojskowego. Siergiej Szpak miał 28 lat służby. Siergiej ma 4 dzieci, w tym 2 nieletnich. Wydany 14 grudnia 2021 r. Na sali sądowej.

Decyzja sądu:

3 lata ograniczenia wolności bez skierowania .

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0