Olga Kowalowa
Olga Kowalowa
Bank listów 0
Dissidentby
CPC Vesna
folder Kategorie spraw: Akcje antywojenne
Wysłałem!
+ 0
Praca społecznie użyteczna/karą pieniężną
Wyślij informacje

Z materiałów prokuratury wynika, że wieczorem 4 marca 2022 roku Olga Kowalowa za pomocą różowej puszki z aerozolem naniosła kilka antywojennych napisów „X… wojna” na ścianach budynków mieszkalnych, sieciach ciepłowniczych oraz w wejście. Niektóre z nich sfotografowała. W sumie odnotowano pięć przypadków napisów, które spowodowały szkody w mieszkalnictwie i usługach komunalnych miasta na łączną kwotę 161 rubli. W czasie rozprawy pozwany w całości zwrócił tę kwotę.

Decyzja sądu:

Grzywna w wysokości 100 jednostek podstawowych (3200 rubli).

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0