Oleg Shketik
Oleg Shketik
Prześladowani z powodów politycznych
Prośby o listy Bank listów 0
Miasto rodzinne: Lepel
Wysłałem!
< 10
Probacja
Wyślij informacje

zamieścił sformułowania „ghul, podkapitan" w odniesieniu do Igora Pietrowa , szefa wydziału pracy wychowawczej ze specjalnym kontyngentem kolonii poprawczej nr 1 UDIN, obwód witebski. Zapytany przez prokuratora, czy zna ofiarę, Oleg Shketik odpowiedział twierdząco, wyjaśniając, że znał pokrzywdzonych od czasu odbywania kary pozbawienia wolności w IK nr 1 w Nowopołocku.

Decyzja sądu:

3 lata ograniczenia wolności bez skierowania.

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0