Nikołaj Szarach
Dissidentby
CPC Vesna
Wysłałem!
+ 0
Wolny
Wyślij informacje

Szef komórki Wolnego Związku Zawodowego z Połocka, członek Połockiego Towarzystwa Praw Człowieka. W dniu 14 lipca przeszukanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Wydziału Spraw Wewnętrznych Rejonu Połockiego w ramach sprawy karnej wszczętej 29 marca 2021 r. na podstawie art. 341 Kodeksu karnego „Zbezczeszczenie budowli i uszkodzenie mienia”. Po przeszukaniu trzech pracowników udało się z Nikołajem do jego biura Centrum Informacji i Wsparcia Prawnego Niechronionych Społecznie Grup Ludności „Rzecznictwo”, aby tam przeszukać. Nikolai Sharakh został zatrzymany na 72 godziny.

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!