Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Есть дети
Skazańcy
Płeć
Тюремный режим
Список террористов
Список экстремистов
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Николай Георгиевич Козлов
3 Wysłałem!
W więzieniu: 105 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Nyasvizh
Adres dla listów: СИЗО-1, Минск ул. Володарского 2, 220030
Wyślij informacje

В суде Ленинского района Минска 6 августа к трем месяцам ареста осудили председателя Объединенной гражданской партии( ОГП), члена основного состава Координационного совета Николая Козлова. Его признали виновным по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса за разглашение данных по уголовному делу против Координационного совета, но конкретные эпизоды обвинения неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме. Освобожден 26 марта 2022 года по окончанию срока.

В конце июля 2022 года был снова задержан.

Decyzja sądu:

3 месяца ареста.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w СИЗО-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Мультизагрузка 0/0

Помощь детям

Вам нужна помощь в сборе ребёнка в школу или вы сами можете помочь? Подробнее...