Maksym Aleksandrowicz Winjarski
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Aktywiści
Maksym Aleksandrowicz Winjarski
wysłać list Bank listów 2
W więzieniu: 974 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 27.07.1981
Adres dla listów: IK nr 3, 211300, wieś Witba, obwód witebski, rejon witebski
Wysłałem! + 22
  • Stowarzyszenia
  • Aktywiści
Wyślij informacje

działacz kampanii społecznej „Europejska Białoruś”. Jest pryncypialnym i wieloletnim przeciwnikiem istniejącego reżimu politycznego w kraju. Za swoją wyłącznie pokojową, opozycyjną, publiczną działalność polityczną był wielokrotnie represjonowany przez obecną władzę: grzywny , aresztowań administracyjnych, pobić, zastraszania i nacisków.

Decyzja sądu:

5 lat kolonii karnej

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-3
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0