Ilya Sergeevich Polkhovsky
Bank listów 0
Dissidentby
CPC Vesna
W więzieniu: 752 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 27.07.1996
Był w: IFET-9IUOT-9, 210034, Witebsk, ul. 3 Czepińska, 39
Wysłałem!
+ 4
Wolny
Wyślij informacje

skazany za udział w dniu 13 września 2020 r. w okrągłym tańcu na skrzyżowaniu Bulwaru Kosmonautów i Alei Maszerowa, podczas którego rozpędzono protestujących za pomocą armatki wodnej. Został skazany na 2 lata ograniczenia wolności ze skierowaniem do zakładu karnego typu otwartego („chemia”). Zatrzymano go podczas próby ucieczki z Białorusi. Po 15 dniach aresztu zostali umieszczeni w Areszcie Śledczym w celu dalszego wysłania na „chemię”.

We wrześniu 2023 roku po odbyciu kary został zwolniony.

Decyzja sądu:

2 lata ograniczenia wolności .

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0