Igor Sergeevich Shkirov
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Rodzice nieletnich
Igor Sergeevich Shkirov
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 227 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Wołożyn
Urodziny 07.02.1984
Adres dla listów: ST-8, Żodino ul. Sowieckaja 22A, 222163
Wysłałem! + 1
  • Stowarzyszenia
  • Rodzice nieletnich
Wyślij informacje
Decyzja sądu 22.09.2023:

2 lata więzienia w kolonii

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0