Evgeniy Vladimirovich Propolskiy
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
Evgeniy Vladimirovich Propolskiy
wysłać list Bank listów 0
W więzieniu: 1156 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 20.12.1994
Adres dla listów: IK-20, 247755, obwód homelski, rejon mozyrski, rada wiejska Michalkowski, 70
Wysłałem! + 23
  • Stowarzyszenia
Wyślij informacje

Został zatrzymany 29 września. Telewizja państwowa pokazała to w swoim filmie „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi identyfikuje administratorów „anonimowych” czatów i protestujących”. Oskarżony na podstawie części 2 artykułu 293 Kodeksu karnego Republiki Białoruś.

W maju 2023 r. zapadł drugi wyrok z art. 411 kk (złośliwe nieposłuszeństwo wobec wymagań administracji kolonii) Jewgienijowi dodano 1,5 roku więzienia.

Decyzja sądu 03.05.2023:

9,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej (łącznie)

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0