Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Есть дети
Skazańcy
Płeć
Тюремный режим
Список террористов
Список экстремистов
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Евгений Владимирович Буйницкий
17 Wysłałem!
W więzieniu: 373 dzień (dni)
Urodziny: 25 kwietnia 1992 roku
Adres dla listów: Тюрьма-1, Гродно ул. Кирова 1, 230023
Wyślij informacje

Был заключен под стражу в связи с обвинением по ч.3 ст.371 УК за организацию незаконного пересечения границы гражданами, спасающимися от произвольного политически мотивированного преследования властями Беларуси, которое могло повлечь тяжкие последствия для них – пытки, жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение и незаконное лишение свободы. Несмотря на то, что его судили за совершение деяния группой лиц, на скамье подсудимых был только Евгений. Согласно обвинению, он подвозил людей в приграничную зону Литвы. 

Decyzja sądu:

4, 5 года лишения свободы в колонии усиленного режима

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w Тюрьма-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Мультизагрузка 0/0

Помощь детям

Вам нужна помощь в сборе ребёнка в школу или вы сами можете помочь? Подробнее...