Jewgienij Władimirowicz Buynicki
wysłać list
W więzieniu: 666 dzień (dni)
Urodziny 25.04.1992
Adres dla listów: IK nr 17, 213004, Szkłow, ul. 1 fabryka, 8
Wysłałem! + 24
Wyślij informacje

Został zatrzymany w związku z zarzutem z części 3 art. 371 Kodeksu karnego o zorganizowanie nielegalnego przekraczania granicy przez obywateli uciekających przed samowolnymi prześladowaniami o podłożu politycznym ze strony władz Białorusi, które mogą mieć dla nich poważne konsekwencje – tortury, okrucieństwo , nieludzkiego, poniżającego traktowania oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Pomimo tego, że był sądzony za popełnienie czynu przez grupę ludzi, na ławie oskarżonych siedział tylko Jewgienij. Według prokuratury dowoził ludzi do strefy przygranicznej Litwy.

Decyzja sądu:

4,5 roku więzienia w kolonii karnej

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!