Elena Karagacheva
Prześladowani z powodów politycznych
Prośby o listy Bank listów 0
W więzieniu: 63 dni
Miasto rodzinne: Mińsk
Wysłałem!
< 10
Ograniczenia w wyjazdach zagranicznyc
Wyślij informacje

Członek grupy inicjatywnej i osobisty asystent kandydata na posła na kandydata na prezydenta Wiktora Babariko. Została zatrzymana 1 lipca 2020 roku. pracowników Wydziału Śledztw Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej i przewieziony do aresztu śledczego KGB. Według otrzymanych informacji Jelenie Karagaczowej postawiono zarzuty z części 2 art. 243 kk („Uchylanie się od płacenia podatków i opłat, które wyrządziło szkodę na szczególnie dużą skalę”). 2 września 2020 roku Elena Karagaczowa została zwolniona z aresztu śledczego KGB pod pisemnym zobowiązaniem do nieopuszczania kraju.

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0