Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Есть дети
Skazańcy
Płeć
Тюремный режим
Список террористов
Список экстремистов
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Денис Михайлович Карабан
1 Wysłałem!
W więzieniu: 219 dzień (dni)
Urodziny: 2 lutego 1990 roku
Adres dla listów: СИЗО-7, Брест ул. Советских Пограничников 37, 224030
Wyślij informacje

Карабан Дениса на суде обвиняют в том, что в ВК-группе "ПЛОХИЕ НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ" он оставил следующий комментарий: "А*уенчик, давно пора валить их". Данное высказывание следствие и гособвинение расценивает как совершение преступления по ч.1 ст.130 УК, т.е. разжигание вражды (в отношении правоохранителей).

Decyzja sądu:

2,5 года лишения свободы.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Мультизагрузка 0/0

Помощь детям

Вам нужна помощь в сборе ребёнка в школу или вы сами можете помочь? Подробнее...