Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Skazańcy
Płeć
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Денис Игоревич Гутин
W więzieniu: 604 dzień (dni)
Urodziny: 1 maja 1990 roku
Miasto rodzinne: Minsk
Adres dla listów: ИК №2, 213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1
Wyślij informacje

Administrator of the telegram-channel "Drivers 97". Was detained on September 22, 2020 under Art. 342 of the Criminal Code - Organization and preparation of actions that grossly violate public order, or active participation in them.

28.06.2021 Перевели в Могилев в ИУ "Тюрьма 4"
Decyzja sądu:

2,5 years in a medium-security prison

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-2
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?