Dzianis Hanchar
Dzianis Hanchar
Prześladowani z powodów politycznych
Prośby o listy Bank listów 0
W więzieniu: 1288 dni
Był w: Więzienie-8ST-8, Żodino ul. Sowieckaja 22A, 222163
Wysłałem!
< 10
Probacja
Wyślij informacje

Został zatrzymany i skazany za udział w protestach.

Decyzja sądu:

2 lata ograniczenia wolności bez skierowania do otwartego zakładu karnego

Zaangażowany w represje
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0