Borys Wiktorowicz Kaiser
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Pracownicy
Borys Wiktorowicz Kaiser
wysłać list
W więzieniu: 277 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Reczyca
Urodziny 22.11.1989
Ilość dzieci: 2 dziecko
Adres dla listów: IK nr 1, 211445, Nowopołock, ul. Techniczny, 8
Wysłałem! + 2
  • Stowarzyszenia
  • Pracownicy
Wyślij informacje

Pracownik zakładu sprzętu komputerowego.

Skazany za nagranie wideo potępiające działania Łukaszenki w czasie wojny. Film został przypadkowo przesłany przez jego córkę do mediów społecznościowych.

Decyzja sądu:

1 rok i 3 miesiące więzienia

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!