Artur Mikhailovich Amirov
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1128 dni
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 26.03.1992
Adres dla listów: IK nr 2, 213800, Bobrujsk, ul. Sikorskiego, 1
Wysłałem! > 10
Wyślij informacje

Mieszkaniec Brześcia, zatrzymany 27.04.2021 r.

Decyzja sądu:

3,5 roku więzienia w zaostrzonym rygorze .

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0