Artem Sergeevich Mitsuk
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1339 dni
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 21.02.2001
Adres dla listów: IK nr 15, 212013, Mohylew, p / o Veyno, Slavgorod autostrada 183
Wysłałem! > 20
Wyślij informacje

Zatrzymany został 29 września 2020 r. w ramach sprawy karnej dotyczącej masowych zamieszek.

Decyzja sądu 19.07.2021:

8 lat więzienia w kolonii karnej

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-15
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0