Antonina Sergeevna Konovalova
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Ludzie niepełnosprawni
  • Rodzice nieletnich
Antonina Sergeevna Konovalova
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 6
W więzieniu: 1415 dni
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 19.06.1988
Ilość dzieci: 2 dziecko
członkowie rodziny: Sergey Mikhailovich Yaroshevich
Adres dla listów: Homel, IK-4, ul. Antoszkina 3, 246035
Wysłałem! > 60
  • Stowarzyszenia
  • Ludzie niepełnosprawni
  • Rodzice nieletnich
Wyślij informacje

Powiernik Swietłany Tichanowskiej został zatrzymany 6 września i skazany w postępowaniu administracyjnym za udział w nielegalnym wydarzeniu. Jednak po procesie Antonina nie została zwolniona, lecz została ponownie zatrzymana w ramach sprawy karnej.

Decyzja sądu 07.05.2021:

5,5 roku więzienia w kolonii o ogólnym reżimie

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Zaangażowany w represje
Kto jeszcze jest w ИК-4
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0