Anna Aleksiejewna Alabab
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Pracownicy kolei
Anna Aleksiejewna Alabab
wysłać list Bank listów 7
W więzieniu: 731 dzień (dni)
folder Kategorie spraw: Pracujący Roc
Miasto rodzinne: Pryłuki Słoboda
Urodziny 09.03.1978
Adres dla listów: Homel, IK-4, ul. Antoszkina 3, 246035
Wysłałem! + 70
  • Stowarzyszenia
  • Pracownicy kolei
Wyślij informacje

pracownik BJD. Według wstępnych informacji art. 356 kk (zdrada państwa). Również ONT poinformował o wszczęciu sprawy karnej o utworzenie formacji ekstremistycznej – art. 361-1 Kodeksu karnego.

Decyzja sądu:

11 lat w kolonii w warunkach reżimu ogólnego.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-4
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0