Andriej Wiktorowicz Szklajar
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
  • Urzędnicy służby cywilnej
Andriej Wiktorowicz Szklajar
wysłać list
W więzieniu: 570 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Grodno
Urodziny 12.11.1984
Adres dla listów: Więzienie-1, Grodno ul. Kirowa 1, 230023
Wysłałem! + 9
  • Stowarzyszenia
  • Urzędnicy służby cywilnej
Wyślij informacje

Pracował jako inspektor systemu penitencjarnego Oddziału Spraw Wewnętrznych Rejonu Oktiabrskiego w Grodnie, na krótko przed aresztowaniem złożył rezygnację z pracy z powodu braku zgody na funkcjonowanie systemu.

Zatrzymany pod zarzutem „zdrady państwa”.

Decyzja sądu:

10 lat więzienia w kolonii.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0

Aż wszyscy będą wolni

Znani Białorusini i Białorusini zostali opiekunami naszych więźniów politycznych!