Andriej Timofiejewicz Wołosach
wysłać list Bank listów 0
W więzieniu: 582 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 30.10.1969
Adres dla listów: IK nr 17, 213004, Szkłow, ul. 1 fabryka, 8
Wysłałem! + 7
Wyślij informacje

Zatrzymany za znieważenie urzędnika państwowego na kanale telegramu „Punishers of Belarus”.

Sprawa była rozpatrywana za zamkniętymi drzwiami. Oprócz kary pozbawienia wolności Andrei otrzymał 12 800 grzywien i pozwów w wysokości 43 500 rubli. W jego sprawie było 31 „ofiar”.

Decyzja sądu:

6 lat więzienia w kolonii karnej.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-17
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0