Andrey Sergeevich Raptunovich
Zostań opiekunem
  • Stowarzyszenia
Andrey Sergeevich Raptunovich
wysłać list Bank listów 8
W więzieniu: 507 dzień (dni)
folder Kategorie spraw: Rejestracja w bocie Peramoga
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 18.06.2002
Opiekun: Irina Chalip
Adres dla listów: IK nr 1, 211440, Nowopołock, ul. Techniczny, 8
Wysłałem! + 21
  • Stowarzyszenia
Wyślij informacje

Pracuje w centrum oświaty „Majak”, prowadził koło artystyczne. Prorządowe kanały telegramowe donosiły, że miał jechać na Ukrainę i dołączyć do batalionu Kalinowskiego. Zatrzymany za rejestrację w chatbocie Peramoga.

Wychowywał się w rodzinnym domu dziecka.

Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami, więc szczegóły posiedzenia sądu i pozycja więźnia politycznego w sprawie nie są znane.

Decyzja sądu:

4 lata więzienia w kolonii karnej.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w ИК-1
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0