Andrey Sergeevich Oniskevich
Bank listów 0
Dissidentby
CPC Vesna
W więzieniu: 556 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Brześć
Urodziny 09.06.1986
Był w: IUOT-46IUOT-46, 213188, obwód mohylewski, m. Krugloje, ul. sowiecki, 96
Wysłałem!
+ 5
Wolny
Wyślij informacje

skazany za udział 13 września 2020 r. w okrągłym tańcu na skrzyżowaniu Bulwaru Kosmonautów i Alei Maszerowa, kiedy protestujących rozpędzono armatkami wodnymi. Został skazany na 1,5 roku ograniczenia wolności ze skierowaniem do zakładu poprawczego typu otwartego („chemii”). Został zatrzymany podczas próby ucieczki z Białorusi. Po 15 dniach aresztu zostali umieszczeni w areszcie śledczym w celu dalszego skierowania na „chemię”.

20 lutego 2023 został zwolniony po odbyciu kary.

Decyzja sądu:

1,5 roku ograniczenia wolności .

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0