Andrey Sachenko
  • Stowarzyszenia
  • Przedsiębiorcy
Andrey Sachenko
Bank listów 0
Dissidentby
CPC Vesna
W więzieniu: 1042 dzień (dni)
Miasto rodzinne: Brześć
Wysłałem!
+ 0
Wolny
  • Stowarzyszenia
  • Przedsiębiorcy
Wyślij informacje

Andriej Saczenko został uznany za winnego pisania na portalu społecznościowym Vkontakte w sierpniu i wrześniu wiadomości zawierających groźby śmierci dwóm policjantom Wiktorowi Krawczukowi i Rusłanowi Kowalczukowi, rodzicom żołnierza Denisa Patruszewa oraz kierownikowi wydziału pracy wychowawczej z młodzieżą Moskwy Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny Igora Pucheny. W rezultacie „ zakłócał spokój psychiczny i duchowy ” ofiar.

14 listopada 2023 r. został zwolniony po upływie kary.

Decyzja sądu 13.04.2021:

3 lata więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze

Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0