Andrey Alekseevich Khrenkov
Andrey Alekseevich Khrenkov
Więźniowie polityczni
wysłać list Bank listów 1
W więzieniu: 1334 dni
folder Kategorie spraw: Protesty 2020 Mińsk
Miasto rodzinne: Mińsk
Urodziny 12.08.1970
Adres dla listów: Więzienie nr 4, ul.Mohylew Krupskoj 99A, 212011
Wysłałem! > 20
Wyślij informacje

Skazany za udział w protestach z art. 364 Kodeksu karnego Republiki Białoruś. od 28 września 2021 roku został przeniesiony do reżimu więziennego na 3 lata.

Decyzja sądu:

5 lat więzienia

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Oferować pracę

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Multiboot 0/0